གངས་ལྗོངས་དགའ་དགའ་ཚན་རྩལ་མཐུན་གཉེར་གླིང་།

ང་ཚོའི་ལས་སྒོ།

གངས་ལྗོངས་དགའ་དགའ་ཚན་རྩལ་ཚང་གི་ད་ལྟའི་ཞབས་ཞུའི་ཁྱབ་ཁོངས།

Server

appགསར་སྤེལ།

开发安卓苹果系统

དྲི་གཏུག་བྱེད།
Server

དྲ་ཚིགས་གསར་སྤེལ།

开发各种网站

དྲི་གཏུག་བྱེད།
Server

བྱ་རིམ་ཆུང་བ་གསར་སྤེལ།

开发各种网络小程序

དྲི་གཏུག་བྱེད།
Server

ཆ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་བློ་འདྲི།

信息技术咨询

དྲི་གཏུག་བྱེད།
Server

མ་ལག་འཁོར་སྐྱོད་དང་སྲུང་སྐྱོང་།

系统运行和维护

དྲི་གཏུག་བྱེད།
Server

ཚན་རྩལ་ཁྱབ་བརྡལ།

其他科技推广.

དྲི་གཏུག་བྱེད།

དཔེ་མཚོན་འགྲེམས་སྟོན།

གངས་ལྗོངས་དགའ་དགའ་ཚན་རྩལ་ཚང་གིས་བཟོ་སྐྲུན་བྱས་པའི་དྲ་ཚིགས་དང་appཁ་ཤས།